07
ian.

Cooperativa Agricolă BIO CĂTINA demarează o licitație publică pentru selectarea unui Organism de punere în aplicare a unui proiect de promovare a logoului european de ecologie

logo european de ecologie

7.01.2022
București, 7.01. Cooperativa Agricolă Bio Cătina demarează o licitație publică pentru selectarea unui Organism de punere în aplicare a unui proiect de creștere a notorietății și recunoașterii schemelor de calitate europene, respective a logo-ului european de ecologie și creșterea competitivității și consumului de produse agricole europene – cătina și produse agricole complementare – în țările țintă Elveția, Coreea de Sud și Singapore, pe o perioadă de 36 de luni. Codurile NUTS sunt: RO321 București; CH Schweiz/ Suisse / Svizeera; KR South Korea; RO România și SG Singapore. Acest proiect a fost depus în cadrul Apelului pentru propuneri de programe simple 2021 în mai 2021 și declarat câștigător prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene din 30.11.2021 cu privire la selectarea programelor simple pentru promovarea produselor agricole pentru 2021 în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1144/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare („REA”) (Propunerea nr. 101046159 – 2021BIOCATINA) și are o valoare totală de 2.153.478 EUR și o rată financiară de 80%.

Cooperativa agricolă BIO CĂTINA anunță lansarea procedurii de licitație deschisă la nivel european pentru organism de punere în aplicare, în vederea atribuirii unui contract de servicii pentru executarea campaniei “Savurați cătina organică! Este din Europa!”, cod CPV principal 79000000 Servicii pentru întreprinderi: drept, marketing, consultanță, recrutare, tipărire și securitate, coduri CPV suplimentare: 79340000 – Servicii de publicitate și de comercializare și 79950000 – Servicii de organizare de expoziții, de târguri și de congrese. Valoarea totală estimată este de: 1.651.894 euro fără TVA.

Achiziția se face în conformitate cu Nota „Orientări pentru Procedura Competitivă” a Comisiei Europene (Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Direcția B. Relații multilaterale, politica în domeniul calității B.5. Promovare, DDG1.B5/MJ/db D(2016)3210777 și prevederile Regulamentelor UE în vigoare – Regulamentul (UE) 1144/2014 si cu Regulamentul (UE) 2015/1829 si Regulamentul (UE) 2015/1831.

Data limită pentru cererile de participare este luni, 24 ianuarie 2022. Întrebările sau clarificările cu privire la această Specificație pot fi transmise în scris până la data de luni, 24 ianuarie 2022. Data limită pentru transmitere Ofertelor este marți, 15 februarie 2022, ora locală 15:00. Ofertele se vor transmite la adresa: Calea Moșilor, nr. 88, sc. B, et.2, ap.28, 030152, București, România în limbile română și engleză. Ofertantul își va menține oferta 90 de zile de la termenul limită de transmitere a ofertelor.
Ofertele vor fi deschise în ședința Comitetului de evaluare, pe data de: 16/02/2022, ora: 12:00, la adresa unde au fost transmise ofertele.
Descarcă aici Anunț de participare, Caiet de Sarcini română și Caiet de Sarcini engleză.

BioCatina